Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Incorporation of the university practice medium and its transformation into the community medium

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
ŠULA, Tomáš, Jan ČADA a Martin JURÁSEK. Incorporation of the university practice medium and its transformation into the community medium. In: Proceedings of the 3rd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management [online]. Madrid: Elsevier Science B.V., 2015, s. 114-121. [cit. 2019-10-17]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815012410.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International