Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Health and hygiene risks of water and the impact on public health

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
ŠAFAŘÍK, Zdeněk, Dušan VIČAR, Ivan MAŠEK a Ladislav NOVÁK. Health and hygiene risks of water and the impact on public health. In: Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference - Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA 2016 [online]. Milan: International Business Information Management Association, IBIMA, 2016, s. 3238-3243. [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://ibima.org/accepted-paper/health-hygiene-risks-water-impact-public-health/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články