TBU Publications
Repository of TBU Publications

Health and hygiene risks of water and the impact on public health

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Health and hygiene risks of water and the impact on public health en
dc.contributor.author Šafařík, Zdeněk
dc.contributor.author Vičar, Dušan
dc.contributor.author Mašek, Ivan
dc.contributor.author Novák, Ladislav
dc.relation.ispartof Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference - Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA 2016
dc.identifier.isbn 978-0-9860419-6-9
dc.date.issued 2016
dc.citation.spage 3238
dc.citation.epage 3243
dc.event.title 27th International Business Information Management Association Conference - Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA 2016
dc.event.location Milan
utb.event.state-en Italy
utb.event.state-cs Itálie
dc.event.sdate 2016-05-04
dc.event.edate 2016-05-05
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher International Business Information Management Association, IBIMA
dc.relation.uri http://ibima.org/accepted-paper/health-hygiene-risks-water-impact-public-health/
dc.subject Czech Republic en
dc.subject Drinking water en
dc.subject European union en
dc.subject Public health en
dc.subject Risks en
dc.description.abstract Within the context of public health protecting in the Czech Republic, the key law is the the law no. 258/2000 Coll.: "On protection of public health and amending certain related laws, as amended". To Human health is important to ensure quality and safe drinking water. The most important and comprehensive European Union's legislation is Water Framework Directive (2000/60/EC) of the European Union, which applies to all waters. The Czech Republic's or eventually European Union's population health status is influenced by a quality of drinking water, and water used for various purposes as well. The water is polluted by various substances, including remnants of drugs. The presented professional contribution is focused precisely on this subject, including some basic legal standards. Copyright © 2016 International Business Information Management Association en
utb.faculty Faculty of Logistics and Crisis Management
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006676
utb.identifier.obdid 43875288
utb.identifier.scopus 2-s2.0-84984659280
utb.identifier.wok 000381172301144
utb.source d-scopus
dc.date.accessioned 2016-10-25T12:38:04Z
dc.date.available 2016-10-25T12:38:04Z
utb.contributor.internalauthor Šafařík, Zdeněk
utb.contributor.internalauthor Vičar, Dušan
utb.contributor.internalauthor Mašek, Ivan
utb.fulltext.affiliation Zdenek Safarik, Tomas Bata University in Zlín, nám. T.G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, Czech Republic. safarik@flkr.utb.cz Dusan vicar, Tomas Bata University in Zlín, nám. T.G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, Czech Republic. vicar@flkr.utb.cz Ivan Masek, Tomas Bata University in Zlín, nám. T.G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, Czech Republic. masek@flkr.utb.cz Ladislav Novak, Zilina university in Zilina, 1. mája 32, 010 26, Zilina, Slovak Republic Ladislav.Novak@fsi.uniza.sk
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references Rak Jakub, Jurikova Lucie, Sevcik David. (2013) Mapping the risks by means of geographic information systems. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Science, 2013, roč. 7, č. 3, s. 257-264. ISSN 1998-0140. Česko. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258. Cit.: 21. 01. 2016 Strohmandl Jan, Weinbergerova Silvie, Masek Ivan, Safarik Zdenek and Miroslav Tomek. Management of Spare and Secure emergency Water supply For inhabitants and selected Subjects. Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage:From Regional Development to Global Growth. Proceedings of The 26th International Business Information Management Association Conference, November 11-12, 2015, Madrid, Spain, ISBN: 978-0-9860419-5-2. Strohmandl Jan, Tomek Miroslav, Masek Ivan and Taraba Pavel. Transportation in Emergency and Crisis Situations. Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Proceedings of The 26th International Business Information Management Association Conference, November 11-12, 2015, Madrid, Spain, ISBN: 978-0-9860419-5-2. Směrnice. Vodní rámcová směrnice 2000/60/ES. http://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi/ochrana-vody/vodni-ramcova-smernice/. Cit.: 21. 01. 2016 Musil Miroslav, Luděk Lukáš a kolektiv. Bezpečnostní technologie, systémy a management IV. Zlín: VeRBuM, 2014, 390 s. ISBN 978-80-87500-57-6. Rak Jakub, Vicar Dusan, Tomek Miroslav, Svobodova Blanka. (2015) The Simulation of Transport Accident with the Leakage f a Hazardous Chemical for Education in Security Forces ́ Training. In Proceedings of the 19th International Scientific Conference Transport Means. Kaunas : Kaunas University of Technology, Litva, 2015, s. 317-320. ISSN 1822-296X. Státní zdravotní ústav (odpovědný řešitel za SZÚ: MUDr. Kožíšek). Grantová agentura ČR / číslo projektu: 203/09/1583. Výskyt a zdravotní rizika zbytků humánních léčiv v pitných vodách. Doba řešení: 2009 – 2011. http://www.szu.cz/centrum-hygieny-zivotniho-prostredi/vyskyt-a-zdravotni-rizika-zbytku-humannich-leciv-v-pitnych. Cit.: 20. 01. 2016 Mohou nás ohrozit léčiva v pitné vodě? http://www.vodarenstvi.cz/clanky/mohou-nas-ohrozit-leciva-v-pitne-vode. Mohou nás ohrozit léčiva v pitné vodě? Cit.: 20. 01. 2016 Veronica. Ekologický institut. Jsou ibuprofen, hormonální antikoncepce nebo antidepresiva nebezpečná pro vodní prostředí? http://www.veronica.cz/?id=12&i=408. Cit.: 20. 01. 2016 Česko.Zákon. http://www.sovak.cz/stranka/zakon-c-2582000-sb-o-ochrane-verejneho-zdravi-a-o-zmene-nektery ch-souvisejicich-zakonu-jak-vyplyva-z-pozdejsich-zmen. Cit.: 20. 01. 2016 Pitná voda. Standardní model - chemická úprava. Dánsky model - řešení bez chemikálií. Výhody řešení úpravy vody bez chemikálií. http://www.eurowater.cz/newsletters/d%C3%A1nsk%C3%A1_technologie_na_%C3%BApravu_vody_v_ma%C4%8Farsku.aspx. Cit.: 19. 01. 2016 Tomek Miroslav, Strohmandl Jan a Jakub Rak. Zásobování obyvatelstva pitnou vodou za mimořádných situací. Ostrava: Repronis, s.r.o Ostrava, 2014, 110 stran. ISBN: 978-80-7454-462-0. Česko. Zákony. Vyhláška č. 252/2000 Sb. https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=57875&recShow=0&nr=252~2F2004&rpp=15#parCnt. Cit. 26. 01. 2016 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Převzetí nepoužitelných léčiv k likvidaci. http://www.sukl.cz/lekarny/prevzeti-nepouzitelnych-leciv-k-likvidaci. Cit. 26. 01. 2016 Lukaskova Eva, Pitrova Katerina, Taraba Pavel a Helena Velichova. Food Security Management in Security Strategy of the Czech Republic. 26 th International Business Information Management Conference Madrid 2015. ISBN 978-0-9860419-2 Chlachula, Jirí, Sefcik, Vladimir a Eva Lukaskova. Environmental Sustainability of Food Production in the Czech Republic. In ICEEM 2012 2nd International Conference on Economic, Education and Management. Shanghai: Hong Kong Education Society, 2012, s. 32-37. ISBN 978-988-19750-3-4.
utb.fulltext.sponsorship -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record