Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Territorial cohesion and the geography of EU Cohesion policy funding in the Czech Republic

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
NOVOSÁK, Jiří, Oldřich HÁJEK, Lenka SMÉKALOVÁ, Jana NEKOLOVÁ a Milan ŠKARKA. Territorial cohesion and the geography of EU Cohesion policy funding in the Czech Republic. Transformations in Business and Economics [online]. 2015, vol. 14, iss. 3C, s. 419-432. [cit. 2019-10-16]. ISSN 1648-4460. Dostupné z: http://www.transformations.knf.vu.lt/36c/article/terr.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články