Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Ethylene-Octene Copolymers/Organoclay Nanocomposites: Preparation and Properties

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
TESAŘÍKOVÁ, Alice, Dagmar MĚŘÍNSKÁ, Jiří KALOUS a Petr SVOBODA. Ethylene-Octene Copolymers/Organoclay Nanocomposites: Preparation and Properties. Journal of Nanomaterials [online]. 2016 [cit. 2019-09-16]. ISSN 1687-4110. Dostupné z: http://www.hindawi.com/journals/jnm/2016/6014064/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International