Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Exploring the effects of brand promotion and brand image perception on business outcomes of small-sized agribusiness firms

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
IWU, Chux Gervase, Christian Nedu OSAKWE a Joseph Omotoso AJAYI. Exploring the effects of brand promotion and brand image perception on business outcomes of small-sized agribusiness firms. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2015, vol. 63, iss. 5, s. 1661-1669. [cit. 2019-02-16]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2015063051661.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International