Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Using fuzzy logic in business

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
BEZDĚK, Václav. Using fuzzy logic in business. In: Procedia Social and Behavioral Sciences [online]. Timisoara: Elsevier Science B.V., 2014, s. 371-380. [cit. 2019-03-23]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814020461.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported