Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Tlakový senzor a způsob jeho výroby

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace patentu:
SLOBODIAN, Petr, Robert OLEJNÍK, Petr ŘÍHA, Dušan KIMMER a David PETRÁŠ. Tlakový senzor a způsob jeho výroby. IPC: . Česká republika. Patentový spis, CZ 2010-506 A3. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1545752&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články