TBU Publications
Repository of TBU Publications

Tlakový senzor a způsob jeho výroby

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Tlakový senzor a způsob jeho výroby cs
dc.title Pressure sensor and process for producing thereof en
dc.contributor.author Slobodian, Petr
dc.contributor.author Olejník, Robert
dc.contributor.author Říha, Petr
dc.contributor.author Kimmer, Dušan
dc.contributor.author Petráš, David
dc.type patent
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1545752&lan=cs
dc.description.abstract Tlakový senzor má soudržnou laminátovou strukturu, je tvořena plošným nosičem o tloušťce v rozmezí desítek až tisíc .mi.m, vytvořeným na bázi termoplastického polymeru, na němž je ukotvena senzorická vrstva tloušťky v rozmezí jednotek až stovek .mi.m, sestávající z navzájem propletených vícevrstevnatých uhlíkových nanotrubiček s průměrem 5 až 100 nm a délkou 1-20 .mi.m, s porozitou 0,5 až 0,9 a měrným odporem 0,01 až 1 .OMEGA./cm, a tato senzorická vrstva je zapojena do elektrického obvodu vybaveného snímačem odporu připojeným na výstup opatřený relevantní signalizací hodnoty tlaku. Způsob výroby tlakového senzoru podle vynálezu spočívá v tom, že z termoplastického polymeru se elektrostatickým zvlákňováním vyrobí filtrační membrána, z uhlíkových nanotrubiček a alespoň jednoho surfaktantu se připraví vodná disperze, nejlépe mícháním ultrazvukem, tato vodná disperze se rovnoměrně nanese na filtrační membránu porozity 0.1 a tloušťky v řádu 50 .mi.m až 2 cm, provede se filtrace vodné báze, promytí, sušení načež následuje zalisování vrstvy uhlíkových nanotrubiček s filtrační membránou za teploty zvýšené nad teplotu tání polymeru, vzniklý soudržný laminát se skrze senzorickou vrstvu začlení do elektrického obvodu se snímačem odporu s výstupem na signalizaci, načež se působením jmenovitého tlaku na senzorickou vrstvu provede kalibrace této signalizace na hodnoty tlaku. cs
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005444
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:31Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:31Z
utb.identifier.upv1 2010-506
utb.identifier.mpt H 01 L 41/22, H 01 L 41/08, G 01 L 1/16, H 01 L 41/25
utb.date.registered 2010-06-25
utb.patent.type A3
utb.patent.state Public application
utb.contributor.internalauthor Slobodian, Petr
utb.contributor.internalauthor Olejník, Robert
utb.contributor.internalauthor Říha, Petr
utb.contributor.internalauthor Petráš, David
utb.date.registration-published 2012-01-04
Find Full text

Files in this item

Show simple item record