Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Systém predikce doby bezpečného nošení nově pořízené obuvi u dětí

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace patentu:
HLAVÁČEK, Petr a Josef CHLACHULA. Systém predikce doby bezpečného nošení nově pořízené obuvi u dětí. IPC: . Česká republika. Patentový spis, CZ 2011-53 A3. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1626574&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články