TBU Publications
Repository of TBU Publications

Systém predikce doby bezpečného nošení nově pořízené obuvi u dětí

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Systém predikce doby bezpečného nošení nově pořízené obuvi u dětí cs
dc.title System for predicting time of safe wearing new footwear for children en
dc.contributor.author Hlaváček, Petr
dc.contributor.author Chlachula, Josef
dc.type patent
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1626574&lan=cs
dc.description.abstract Vynález se týká systému predikce doby bezpečného nošení nově pořízené obuvi u dětí bez rizika poškození jejich rostoucích nohou, který je přímo aplikovatelný v prodejnách obuvi (u jejich počítačových pokladen). Systém predikce doby bezpečného nošení nově pořízené obuvi u dětí obsahuje vstupní modul (1) měření délky nohy a vložení informace o věku sledovaného dítěte, na něj navazující predikční modul (2) růstu dětské nohy s implementovanými zákonitostmi růstu, případně i se zahrnutými genetickými a lokálními vlivy, propojený s komparativním a inferenčním modulem (3) stanovení predikovaného průběhu růstu délky nohy sledovaného dítěte, na který pak navazuje výstupní modul (4) určení data nejbližší nutné výměny velikosti obuvi u sledovaného dítěte. cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005439
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:30Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:30Z
utb.identifier.upv1 2011-53
utb.identifier.mpt A 43 D 1/02, G 06 Q 30/00
utb.date.registered 2011-01-31
utb.patent.type A3
utb.patent.state Negatively terminated after the publication
utb.contributor.internalauthor Hlaváček, Petr
utb.contributor.internalauthor Chlachula, Josef
utb.date.registration-published 2012-08-08
Find Full text

Files in this item

Show simple item record