Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace patentu:
KOLOMAZNÍK, Karel, Jiří PECHA a Vladimír VAŠEK. Emulzní reaktor. IPC: . Česká republika. Patentový spis, CZ 2011-284 A3. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1667552&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články