Show simple item record


dc.title Emulzní reaktor cs
dc.title Emulsion reactor en
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.contributor.author Pecha, Jiří
dc.contributor.author Vašek, Vladimír
dc.type patent
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1667552&lan=cs
dc.description.abstract Podstata emulzního reaktoru podle vynálezu s možnou duální funkcí extraktoru a transesterifikačního reaktoru při zpracování odpadních tuků a olejů na bionaftu spočívá v tom, že ve vnitřním prostoru tohoto reaktoru je umístěno turbulentní míchadlo. Emulzní reaktor může být dále s výhodou vybaven přímým nebo nepřímým systémem ohřevu, dávkovacím zařízením pro alkalický katalyzátor a řídicím a regulačním systémem otáček míchadla teploty reakční směsi a/nebo pH reakční směsi. Regulační systémy obsahují s výhodou diskrétní regulátory a příslušná čidla měření teploty a/nebo pH reakční směsi. Hlavní přínos emulzního reaktoru podle vynálezu spočívá v tom, že se při jeho použití běžný proces rafinace a transesterifikace odpadních tuků a olejů podstatně urychlí. Proces se zkrátí z hodin na minuty a po jeho ukončení dojde k rychlé separaci vrstev. cs
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005437
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/11:43865470!RIV12-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43865481
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:29Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:29Z
utb.identifier.upv1 2011-284
utb.identifier.mpt B 01 J 14/00, B 01 J 19/18, C 10 L 1/14, B 01 D 11/00, C 11 C 3/04
utb.date.registered 2011-05-13
utb.patent.type A3
utb.patent.state Public application
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
utb.contributor.internalauthor Pecha, Jiří
utb.contributor.internalauthor Vašek, Vladimír
utb.date.registration-published 2012-11-21
Find Full text

Files in this item

Show simple item record