Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Antimikrobiální komponenta a její použití

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace patentu:
SEDLAŘÍK, Vladimír, Pavel KUCHARCZYK, Petr SÁHA a Pavel VALÁŠEK. Antimikrobiální komponenta a její použití. IPC: . Česká republika. Patentový spis, CZ 2012-167 B6. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1791184&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články