TBU Publications
Repository of TBU Publications

Antimikrobiální komponenta a její použití

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Antimikrobiální komponenta a její použití cs
dc.title Antimicrobial component and use thereof en
dc.contributor.author Sedlařík, Vladimír
dc.contributor.author Kucharczyk, Pavel
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.contributor.author Valášek, Pavel
dc.type patent
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1791184&lan=cs
dc.description.abstract Antimikrobiální komponenta obsahuje alespoň jednu látku ze skupiny zahrnující izoprenoidy, terpeny nebo jejich deriváty nebo nenasycené ethery, za normálních podmínek těkavou kapalinu, imobilizovanou na pevném nosiči - sorbentu. Látkou na bázi terpenů nebo jejich derivátů je s výhodou látka obsahující ve své struktuře alespoň jednu izoprenovou jednotku a/nebo alespoň jedno benzenové jádro. Sorbentem může být s výhodou látka organického původu na bázi polysacharidů, nebo jejich derivátů, látka mající chemický základ v polyfenolech, jako je lignin, látka organického původu na bázi peptidů a jejich derivátů, látka na bázi aluminosilikátů, zeolitů a dalších látek obsahující oxid křemičitý, případně látka anorganického původu na bázi plastikářských plniv. cs
dc.description.abstract The present invention relates to an antimicrobial component containing at least one substance being selected from the group consisting of isoprenoids, terpenes or derivatives or unsaturated ethers thereof, and a liquid volatile under normal conditions and immobilized of a solid carrier – a sorbent. The substance based on terpenes or derivatives thereof is preferably a substance containing in its structure at least one isoprene unit and/or at least one benzene core. The sorbent can be preferably a substance of organic origin based on polysaccharides or derivatives thereof, a substance chemically related to polyphenols such as lignin, a substance of organic origin based on peptides and derivatives thereof, a substance based on aluminosilicates, zeolites and other substances containing silica, optionally a substance of inorganic origin based on plastic filling agents. en
utb.faculty Faculty of Technology
utb.faculty University Institute
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005428
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28610/13:43870499!RIV14-MSM-28610___
utb.identifier.obdid 43870778
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:25Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:25Z
utb.identifier.upv1 2012-167
utb.identifier.upv2 303724
utb.identifier.mpt A 61 L 2/00, A 61 L 2/16, A 61 Q 13/00, A 61 Q 11/00
utb.date.registered 2012-03-09
utb.date.granted 2013-02-20
utb.patent.type B6
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Sedlařík, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Kucharczyk, Pavel
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
utb.contributor.internalauthor Valášek, Pavel
utb.date.patent-published 2013-04-03
utb.date.registration-published 2013-04-03
Find Full text

Files in this item

Show simple item record