Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Evolutionary synthesis and control of chaotic systems

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
ŠENKEŘÍK, Roman, Ivan ZELINKA, Zuzana OPLATKOVÁ a Donald David DAVENDRA. Evolutionary synthesis and control of chaotic systems. In: IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline) [online]. London: 2009, s. 302-307. [cit. 2021-05-07]. ISSN 1474-6670. Dostupné z: http://www.ifac-papersonline.net/Detailed/42885.html.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported