Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

A time performance evaluation of The SOMA asynchronous parallel distribution in Java and C#

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
KOLEK, Jan a Roman JAŠEK. A time performance evaluation of The SOMA asynchronous parallel distribution in Java and C#. In: Procedia Engineering [online]. Vienna: Elsevier BV, 2015, s. 1672-1677. [cit. 2019-12-16]. ISSN 1876-6102. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187770581500569X.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported