Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Znalostní ekonomika versus české firmy

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
HRABINOVÁ, Regina. Znalostní ekonomika versus české firmy. In: Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy [online]. Bratislava: Vyďavatelstvo Ekonóm, 2011, s. 167-172. [cit. 2019-10-20]. Dostupné z: http://fpm.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/Zborniky-APPS/2011.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články