TBU Publications
Repository of TBU Publications

Znalostní ekonomika versus české firmy

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Znalostní ekonomika versus české firmy cs
dc.title Knowledge Economy Versus Czech Companies en
dc.contributor.author Hrabinová, Regina
dc.relation.ispartof Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy
dc.identifier.isbn 978-80-225-3200-6
dc.date.issued 2011
dc.citation.spage 167
dc.citation.epage 172
dc.event.title International Conference on Business and Competitiveness of Companies
dc.event.location Bratislava
utb.event.state-en Slovakia
utb.event.state-cs Slovensko
dc.event.sdate 2011-05-19
dc.event.edate 2011-05-19
dc.type conferenceObject
dc.language.iso cs
dc.publisher Vyďavatelstvo Ekonóm
dc.relation.uri http://fpm.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/Zborniky-APPS/2011.pdf
dc.subject globalizace cs
dc.subject znalostní ekonomika cs
dc.subject Evropská měnová unie cs
dc.subject malé a střední firmy cs
dc.subject globalization en
dc.subject knowledge economy en
dc.subject European Monetary Union en
dc.subject small and middle-sized companies en
dc.description.abstract V současném globalizovaném období je spousta faktorů, se kterými se dnešní podniky, pokud chtějí přežít, musí vyrovnat. Důležité jsou informace, které proudí neustále kolem. Podnik tyto informace musí zachytit, zpracovat a reagovat na ně. Proces přijímání a zpracování nových informací je principem znalostní ekonomiky, který může tvořit dočasnou výhodu před ostatními. Přesto, že je spousta faktorů, kterým podniky dnes musí čelit, jendím z nich je právě vstup do Evropské měnové unie. ČR se řadí mezi země s důrazem na znalostní ekonomiku. Vstup do Evropské měnové unie ekonomiku ČR ještě více globalizuje a tím přináší malým a středním firmám stále více starostí s konkurenčním bojem, s bojem o zákazníka. Obrácenou stránkou znalostní ekonomiky je značná příjmová nerovnost mezi jednotlivými subjekty. cs
dc.description.abstract Thesis deals with opration of companies in today´s globalized environment and in environment regarding knowledge economy. In recent globalized period there are many factors that must be taken care of in cmpanies if tehy want to survive these days. Important is information, which flows around us all the time. The companies shall catch, process and react toti. Process of acceptance and processing of these new information is principle of knowledge economy, which may create a temporary advantage of others. One of the factors, the companies have to face these days, is entering the Europen Monetary Union. The Czech Republic is being ranked among countries haivng emphasis on knowledge economy. Entering the European Monetary Union in the future will have an impact on a large range of activities and decisions made in companies. Small and middle-size companies minght derive benefits from this move a s from assets (decrease of transactional costs, growth of mutual business) or deal with the costs (costs for remaking goods, administrative costs regarding contract changes, costs for adjustment of selling and vending machines, etc.) en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004319
utb.identifier.wok 000350463600029
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2015-05-22T08:01:58Z
dc.date.available 2015-05-22T08:01:58Z
utb.contributor.internalauthor Hrabinová, Regina
utb.fulltext.affiliation Regina Hrabinová Ing. Regina Hrabinová Univerzita Tomáše Bati Fakulta managementu a ekonomiky Česká republika e-mail: regina.hrabinova@seznam.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references [1] Globalizace - příleţitost či hrozba pro ekonomiku. ww.finance.cz. [Online] http://www.finance.cz/zpravy/finance/107534-globalizace-prilezitost-ci-hrozba-pro-ekonomiku-/. [2] Gola, Petr. Česko = znalostní ekonomika. www.finance.cz. [Online] 9. červenec 2010. [Citace: 23. únor 2011.] http://www.finance.cz/zpravy/finance/271334/. [3] Bachanova, V. Mobilita pracovní síly jako jedno z kritérií OCA. www.is.muni.cz. [Online] [Citace: 24. únor 2010.] http://is.muni.cz/do/1456/soubory/aktivity/obzor/6182612/6182618/10BachanovaHOTOVO-A.pdf. [4] Černíková, P. Vliv měnové integrace na ekonomiku země. www.is.muni.cz. [Online] [Citace: 24. únor 2010.] http://is.muni.cz/do/1456/soubory/aktivity/obzor/6182612/7370002/06CernikovaHOTOVO.pdf . [5] Kislingerová, Eva a Nový, Ivan. Chování podniku v globalizujícím se prostředí. Praha : C.H.Beck, 2005. 80-7179-847-9.
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record