Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Fischer indolisation of N-(α-ketoacyl)anthranilic acids into 2-(indol-2-carboxamido)benzoic acids and 2-indolyl-3,1-benzoxazin-4-ones and their NMR study

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PROISL, Karel, Stanislav KAFKA, Damijana URANKAR, Martin GAZVODA, Roman KIMMEL a Janez KOŠMRLJ. Fischer indolisation of N-(α-ketoacyl)anthranilic acids into 2-(indol-2-carboxamido)benzoic acids and 2-indolyl-3,1-benzoxazin-4-ones and their NMR study. Organic and Biomolecular Chemistry [online]. 2014, vol. 12, iss. 47, s. 9650-9664. [cit. 2021-06-18]. ISSN 1477-0520. Dostupné z: http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2014/OB/C4OB01714E#!divAbstract.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported