Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The adhesion of Lactobacillus acidophilus to dietary fiber

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HOLKO, Ivan a Jan HRABĚ. The adhesion of Lactobacillus acidophilus to dietary fiber. International Journal of Probiotics and Prebiotics [online]. 2012, vol. 7, iss. 3-4, s. 165-168. [cit. 2018-01-22]. ISSN 1555-1431. Dostupné z: http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=08173c79-a4f0-45dd-8ea5-00f13ab1d5a3%40sessionmgr111&vid=1&hid=118.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články