Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Pinacol rearrangement of 3,4-dihydro-3,4-dihydroxyquinolin-2(1H)-ones: An alternative pathway to viridicatin alkaloids and their analogs

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
RUDOLF, Ondřej, Michal ROUCHAL, Antonín LYČKA a Antonín KLÁSEK. Pinacol rearrangement of 3,4-dihydro-3,4-dihydroxyquinolin-2(1H)-ones: An alternative pathway to viridicatin alkaloids and their analogs. Helvetica Chimica Acta [online]. 2013, vol. 96, iss. 10, s. 1905-1917. [cit. 2019-11-22]. ISSN 0018-019X. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hlca.201300074/abstract.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články