Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Effect of hydrothermal treatment on the structure of an aluminosilicate polymer

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MELAR, Jaroslav, Vratislav BEDNAŘÍK, Roman SLAVÍK a Miroslav PASTOREK. Effect of hydrothermal treatment on the structure of an aluminosilicate polymer. Central European Journal of Chemistry [online]. 2013, vol. 11, iss. 5, s. 782-789. [cit. 2019-10-20]. ISSN 1895-1066. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.2478%2Fs11532-013-0204-9.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported