Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Recent Progress in Surface Modification of Polyvinyl Chloride

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ASADINEZHAD, Ahmad, Marián LEHOCKÝ, Petr SÁHA a Miran MOZETIČ. Recent Progress in Surface Modification of Polyvinyl Chloride. Materials [online]. 2012, vol. 5, iss. 12, s. 2937-2959. [cit. 2019-03-22]. ISSN 1996-1944. Dostupné z: http://www.mdpi.com/1996-1944/5/12/2937.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported