Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Textural properties of bread formulations based on buckwheat and RYE flour

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
DVOŘÁKOVÁ, Petra, Iva BUREŠOVÁ a Stanislav KRÁČMAR. Textural properties of bread formulations based on buckwheat and RYE flour. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2012, vol. 60, iss. 5, s. 61-68. [cit. 2020-07-12]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2012060050061.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International