Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

An electrically conductive and organic solvent vapors detecting composite composed of an entangled network of carbon nanotubes embedded in polystyrene

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
OLEJNÍK, Robert, Petr SLOBODIAN, Pavel ŘÍHA a Petr SÁHA. An electrically conductive and organic solvent vapors detecting composite composed of an entangled network of carbon nanotubes embedded in polystyrene. Journal of Nanomaterials [online]. 2012, vol. 128, iss. 5-6, s. 184-192. [cit. 2019-11-15]. ISSN 1687-4110. Dostupné z: http://www.hindawi.com/journals/jnm/2012/365062/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported