TBU Publications
Repository of TBU Publications

Studium ztužujících vlastností plniv při kombinaci „saze–organojíl“

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Studium ztužujících vlastností plniv při kombinaci „saze–organojíl“ cs
dc.contributor.author Wilczynski, Ondřej
dc.contributor.author Mušinský, Martin
dc.contributor.author Špaček, Josef
dc.relation.ispartof Plasty a kaučuk
dc.identifier.issn 0322-7340 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2004
utb.relation.volume 41
utb.relation.issue 11-12
dc.citation.spage 8
dc.citation.epage 10
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.description.abstract Plniva ovlivňují rozhodujícím způsobem vlastnosti pryže. Vzhledem k tomu, že lze kombinovat různé druhy kaučuků, různé typy vulkanizačních systémů a různé typy plniv, je variabilita plněných pryží velmi značná. V naši práci jsme se zaměřili na kombinaci sazí s organojílem, abychom ověřili ztužující schopnost těchto dvou rozdílných materiálů. Organojíly jsou minerály volně se vyskytující v přírodě pod názvem Bentonity. Jejich strukturu tvoří montmorillonit, který se v součastné době v různých modifikacích používá jako ztužující plnivo v plastikářském průmyslu. Úkolem této práce bylo vytvořit nanokompozit na bázi „polybutadien-saze-organojíl“ a provést základní fyzikálně – mechanické zkoušky, ze kterých bychom mohli jasně usoudit pozitivní vliv kombinace „saze – organojíl“. cs
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002854
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2012-06-25T14:58:01Z
dc.date.available 2012-06-25T14:58:01Z
utb.contributor.internalauthor Wilczynski, Ondřej
utb.contributor.internalauthor Mušinský, Martin
utb.contributor.internalauthor Špaček, Josef
Find Full text

Files in this item

Show simple item record