Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Studium ztužujících vlastností plniv při kombinaci „saze–organojíl“

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
WILCZYNSKI, Ondřej, Martin MUŠINSKÝ a Josef ŠPAČEK. Studium ztužujících vlastností plniv při kombinaci „saze–organojíl“. Plasty a kaučuk. 2004, vol. 41, iss. 11-12, s. 8-10. ISSN 0322-7340.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články