Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Impact of wean to standing reflex interval on litter size of sows (short communication)

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HUMPOLÍČEK, Petr, Zdeněk TVRDOŇ a Jiří JAROŠ. Impact of wean to standing reflex interval on litter size of sows (short communication). Archiv für Tierzucht. 2012, vol. 55, iss. 2, s. 148-151. ISSN 0003-9438.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported