Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Producing keratin hydrolysates from sheep wool

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MOKREJŠ, Pavel, Ondřej KREJČÍ a Petr SVOBODA. Producing keratin hydrolysates from sheep wool. Oriental Journal of Chemistry [online]. 2011, vol. 27, iss. 4, s. 1303-1309. [cit. 2019-12-12]. ISSN 0970-020X. Dostupné z: http://www.orientjchem.org/pds/dnload.php?vvol=27&vissueno=4&vpageno=1303-1309.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported