Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Effect of sweet yeast bread formula on evaluating rapid mix test

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
DVOŘÁKOVÁ, Petra, Jindřiška KUČEROVÁ a Stanislav KRÁČMAR. Effect of sweet yeast bread formula on evaluating rapid mix test. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2011, vol. 59, iss. 5, s. 39-46. [cit. 2019-08-22]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2011059050039.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International