Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Řízení rizik a interní audit v integrovaném procesním managementu nemocnic

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KECLÍKOVÁ, Kristýna a Petr BRIŠ. Řízení rizik a interní audit v integrovaném procesním managementu nemocnic. E+M Ekonomie a Management [online]. 2011, vol. 14, iss. 4, s. 55-66. [cit. 2020-07-10]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/801-risk-management-and-internal-audit-in-integrated-process-management-of-hospitals/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International