TBU Publications
Repository of TBU Publications

Optimalizovaný způsob výroby nanovláken

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Optimalizovaný způsob výroby nanovláken cs
dc.title Optimized process for producing nanofibers en
dc.contributor.author Kimmer, Dušan
dc.contributor.author Zatloukal, Martin
dc.contributor.author Tomášek, Miroslav
dc.contributor.author Petráš, David
dc.contributor.author Dudák, Tomáš
dc.contributor.author Dudák, Zdeněk
dc.type patent
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1228034&lan=cs
dc.description.abstract Způsob výroby nanovláken technologií elektrospinningu spočívá ve zvlákňování z polymerního roztoku (1) v elektrickém poli. Jako výchozí polymerní roztok (1) se během procesu zvlákňování použije roztok se stálými reologickými relaxačními spektry u něhož nedojde v průběhu zvlákňování k výrazné změně indexu polydisperzity. cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002550
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/13:43870481!RIV14-GA0-28110___
utb.identifier.obdid 43870757
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2012-02-07T10:16:51Z
dc.date.available 2012-02-07T10:16:51Z
utb.identifier.upv1 2008-849
utb.identifier.upv2 303695
utb.identifier.mpt D 01 D 1/00, B 82 B 3/00, D 04 H 3/00
utb.date.registered 2008-12-29
utb.patent.type U1
utb.patent.uri http://spisy.upv.cz/Applications/2008/PPVCZ2008_0849A3.pdf
utb.patent.state Valid document
utb.identifier.ipc D01D 1/00
utb.identifier.ipc B82B 3/00
utb.identifier.ipc D04H 3/00
utb.contributor.internalauthor Zatloukal, Martin
utb.contributor.internalauthor Tomášek, Miroslav
utb.contributor.internalauthor Petráš, David
utb.contributor.internalauthor Dudák, Tomáš
utb.contributor.internalauthor Dudák, Zdeněk
Find Full text

Files in this item

Show simple item record