Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Optimalizovaný způsob výroby nanovláken

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace patentu:
KIMMER, Dušan, Martin ZATLOUKAL, Miroslav TOMÁŠEK, David PETRÁŠ, Tomáš DUDÁK a Zdeněk DUDÁK. Optimalizovaný způsob výroby nanovláken. IPC: D01D 1/00. Česká republika. Patentový spis, CZ 2008-849 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1228034&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články