TBU Publications
Repository of TBU Publications

Optimalizovaný způsob výroby nanovláken

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace patentu:
KIMMER, Dušan, Martin ZATLOUKAL, Miroslav TOMÁŠEK, David PETRÁŠ, Tomáš DUDÁK a Zdeněk DUDÁK. Optimalizovaný způsob výroby nanovláken. IPC: D01D 1/00. Česká republika. Patentový spis, CZ 2008-849 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1228034&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles