Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Comparative analysis of tax systems: Some evidence from CEE countries

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PASEKOVÁ, Marie, Jiří STROUHAL, Lehte ALVER a Arturs PRAULINŠ. Comparative analysis of tax systems: Some evidence from CEE countries. Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology [online]. 2011, vol. 77, s. 840-846. [cit. 2019-12-11]. ISSN 2010-376X. Dostupné z: http://www.waset.org/journals/waset/v77/v77-153.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported