Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti ve vodném prostředí analýzou složení plynné fáze

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
DŘÍMAL, Pavel, Jaromír HOFFMANN a Josef HRNČIŘÍK. Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti ve vodném prostředí analýzou složení plynné fáze. In: 3rd Meeting on Chemistry and Life [online]. Česká společnost chemická (ČSCH), 2005, s. 133-135. [cit. 2019-12-05]. ISSN 0009-2770. Dostupné z: http://www.fch.vut.cz/3rd_chl/sessions_web/environmental%20posters_web.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články