TBU Publications
Repository of TBU Publications

Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti ve vodném prostředí analýzou složení plynné fáze

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti ve vodném prostředí analýzou složení plynné fáze cs
dc.title Assessing aerobic biodegradability in aqueous environment by analyzing composition of equilibrium gaseous phase en
dc.contributor.author Dřímal, Pavel
dc.contributor.author Hoffmann, Jaromír
dc.contributor.author Hrnčiřík, Josef
dc.relation.ispartof 3rd Meeting on Chemistry and Life
dc.identifier.issn 0009-2770 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2005
dc.citation.spage 133
dc.citation.epage 135
dc.event.title 3rd Meeting on Chemistry and Life
dc.event.sdate 2005-09-20
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher Česká společnost chemická (ČSCH) cs
dc.relation.uri http://www.fch.vut.cz/3rd_chl/sessions_web/environmental%20posters_web.pdf
dc.subject biodegradace cs
dc.subject plynová chromatografie cs
dc.subject bilance CO2 cs
dc.subject biodegradation en
dc.subject gas chromatography en
dc.subject CO2 balance en
dc.description.abstract Cílem práce bylo posouzení možnosti využití plynově chromatografické analýzy plynné fáze pro hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti látek ve dvoufázovém systému plyn-kapalina. Příspěvek je rozdělen do dvou částí: v první části je diskutována acidobazická rovnováha CO2 v reálných podmínkách biologických testů; druhá část příspěvku pak zahrnuje experimentální ověření teoretických závěrů bilance CO2. cs
dc.description.abstract The objective of this study was to verify potential use of chromatographic analysis of gaseous phase composition in an enclosed two-phase gas-liquid system to study course of biodegradation. This contribution is divided into the two parts: in the first part acidobasic equilibrium states of CO2 in a real biological system is discussed; the second part of this contribution includes experimental verification of the theoretical conclusions. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002214
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/05:63503650
utb.identifier.obdid 13554659
utb.identifier.scopus 2-s2.0-31444438792
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:15Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:15Z
utb.contributor.internalauthor Dřímal, Pavel
utb.contributor.internalauthor Hoffmann, Jaromír
utb.contributor.internalauthor Hrnčiřík, Josef
Find Full text

Files in this item

Show simple item record