Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Inovace a region: Klastry a regionální inovační systém zlínského kraje

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HÁJEK, Oldřich, Jiří NOVOSÁK a Zuzana HOVORKOVÁ. Inovace a region: Klastry a regionální inovační systém zlínského kraje. E+M Ekonomie a Management [online]. 2011, vol. 14, iss. 2, s. 31-44. [cit. 2021-06-18]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/741-inovace-a-region-klastry-a-regionalni-inovacni-system-zlinskeho-kraje/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International