Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Robust Controllers for Delayed Systems An Easy Way

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
DLAPA, Marek a Radek MATUŠŮ. Robust Controllers for Delayed Systems An Easy Way. In: MED: 2009 17th Mediterranean Conference on Control & Automation, Vols 1-3 [online]. Thessaloniki: The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2009, s. 1379-1384. [cit. 2018-01-18]. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=05164739.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články