Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Cryptanalysis of chaotic stream cipher by means of evolutional algorithms

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
BĚHAL, Ladislav, Jiří GIESL a Karel VLČEK. Cryptanalysis of chaotic stream cipher by means of evolutional algorithms. In: MENDEL 2010 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010, s. 107-112. ISSN 1803-3814.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články