Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Kontrolní postupy v účetnictví

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
DOLEJŠOVÁ, Miroslava. Kontrolní postupy v účetnictví. E+M Ekonomie a Management [online]. 2008, vol. 11, iss. 1, s. 69-73. [cit. 2019-01-17]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/590-control-procedures-in-accounting/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International