Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Doporučený postup aplikace Customer Relationship Management ve firmách

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KOZÁK, Vratislav. Doporučený postup aplikace Customer Relationship Management ve firmách. E+M Ekonomie a Management [online]. 2007, vol. 10, iss. 4, s. 113. [cit. 2018-12-12]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/119-suggested-customer-relationship-management-crm-implementation-for-businesses/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International