Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Inovace výuky procesního řízení na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
TUČEK, David a Zuzana TUČKOVÁ. Inovace výuky procesního řízení na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. E+M Ekonomie a Management [online]. 2007, vol. 10, iss. 2, s. 44-50. [cit. 2019-02-18]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/141-innovation-in-the-tuition-of-process-management-at-tomas-bata-university/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International