Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Mystery shopping jako nástroj marketingového výzkumu

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
STAŇKOVÁ, Pavla a Marcela VACULÍKOVÁ. Mystery shopping jako nástroj marketingového výzkumu. E+M Ekonomie a Management [online]. 2007, vol. 10, iss. 1, s. 108-113. [cit. 2019-03-22]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/160-mystery-shopping-as-an-instrument-of-marketing-research/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International