TBU Publications
Repository of TBU Publications

Phenolic content, antioxidant capacity, radical oxygen species scavenging and lipid peroxidation inhibiting activities of extracts of five black chokeberry (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot) cultivars

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Phenolic content, antioxidant capacity, radical oxygen species scavenging and lipid peroxidation inhibiting activities of extracts of five black chokeberry (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot) cultivars en
dc.contributor.author Rop, Otakar
dc.contributor.author Mlček, Jiří
dc.contributor.author Juríková, Tünde
dc.contributor.author Valšíková, Magdalena
dc.contributor.author Sochor, Jiří
dc.contributor.author Řezníček, Vojtěch
dc.contributor.author Kramářová, Daniela
dc.relation.ispartof Journals of Medicinal Plants Research
dc.identifier.issn 1996-0875 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 4
utb.relation.issue 22
dc.citation.spage 2431
dc.citation.epage 2437
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Academic Journals en
dc.relation.uri http://www.academicjournals.org/jmpr/PDF/pdf2010/18Nov/Rop%20et%20al.pdf
dc.subject chokeberry en
dc.subject phenolics en
dc.subject antioxidant capacity en
dc.subject ROS en
dc.subject lipid peroxidation en
dc.description.abstract Aronie (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot) jsou druhem, který se vyznačuje vysokým obsahem polyfenolů a jejich výzkum je dnes aktuální. Cílem práce bylo srovnat pět odrůd tohoto ovocného druhu, a to dánský ´Aron´, maďarský ´Fertödi´, švédský ´Hugin´, český ´Nero´ a finský ´Viking´. Nejvyšší obsahy fenolů byly u odrůdy ´Viking´, a to 12,85 gramů kyseliny galové/kg čerstvé hmoty a u odrůdy ´Nero´ dosahovaly 11,12 gramů kyseliny galové/kg čerstvé hmoty. U obou odrůd byly zjištěny také nejvyšší hodnoty antioxidační kapacity a korelace r2 = 0,943. Korelace mezi antioxidační kapacitou a kyselinou chlorogenovou a neochlorogenovou byla r2 = 0,788 a r2 = 0,940. Pro srovnání byla provedena i úbytková aktivita kyslíkatých radikálů a peroxidace lipidů účinkem 25 % metanolového výluhu plodů. Odrůdy ´Viking´ a ´Nero´ se jeví jako nejperspektivnější v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. cs
dc.description.abstract Black chokeberries (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot) are species, the fruit of which are considered to be one of the most valuable sources of phenolic substances and the research in the field of the fruit utilization as a food supplement is more than topical. The aim of our measurement was to compare five widely grown cultivars of this plant, namely ´Aron´ which is Danish in origin, ´Fertödi´ which is Hungarian in origin, ´Hugin´ which is of Swedish origin, ´Nero´ which is of Czech origin and ´Viking´ which is Finnish in origin. The highest contents of total phenolics (TPC) were observed in the cultivar ´Viking´ with the value of 12.85 grams of gallic acid/kg FM and in the cultivar ´Nero´ the value reached 11.12 grams of gallic acid/kg FM. Furthermore, in both mentioned cultivars the values of total antioxidant capacity (TAC) were the highest. The correlation coefficient between TPC and TAC was r2 = 0.943. The content of chlorogenic and neochlorogenic acid showed an influence on TAC (r2 = 0.788 and r2 = 0.940). For comparison, scavenging activity of reactive oxygen species (superoxide anion, hydroxyl radical and nitric oxide) was determined by using 25% methanolic extracts of fruit of particular cultivars. In addition, antioxidant potential was assessed using the rat liver slice model. Similarly, the highest values of scavenging activity were found in the cultivars ´Viking´ and ´Nero´ which seem to be most promising for further utilization in alimentary and pharmaceutical practices. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001202
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509491!RIV11-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43864552
utb.identifier.scopus 2-s2.0-78650984045
utb.identifier.wok 000285690000020
utb.source j-riv
dc.rights Attribution 4.0 International
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Rop, Otakar
utb.contributor.internalauthor Mlček, Jiří
utb.contributor.internalauthor Kramářová, Daniela
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 4.0 International