Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Adsorption of mercury species on river sediments ? effects of selected abiotic parameters

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PELCOVÁ, Pavlína, Jana MARGETÍNOVÁ, Tomáš VACULOVIČ, Josef KOMÁREK a Vlastimil KUBÁŇ. Adsorption of mercury species on river sediments ? effects of selected abiotic parameters. Central European Journal of Chemistry [online]. 2010, vol. 8, iss. 1, s. 116-125. [cit. 2020-02-22]. ISSN 1895-1066. Dostupné z: http://www.springerlink.com/content/l6h67u4488767214/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported