Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Heat-treated biodegradable films and foils of collagen hydrolysate crosslinked with dialdehyde starch

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
  


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
LANGMAIER, Ferdinand, Pavel MOKREJŠ a Milan MLÁDEK. Heat-treated biodegradable films and foils of collagen hydrolysate crosslinked with dialdehyde starch. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry [online]. 2010, vol. 102, iss. 1, s. 37-42. [cit. 2017-06-27]. ISSN 1388-6150. Dostupné z: http://www.springerlink.com/content/l31236x582pt0h45/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

 1. Langmaier, F: "Hydrogels of collagen hydrolysate cross-linked with dialdehyde starch" Journal of thermal analysis and calorimetry 98.3 (2009) 807-812.
 2. Lorinczy, D: "Changes in thermal denaturation properties of the long head of the biceps during lifetime" Journal of thermal analysis and calorimetry 102.1 (2010) 65-68.
 3. Langmaier, F.: "Biodegradable packing materials based on waste collagen hydrolysate cured with dialdehyde starch" Journal of thermal analysis and calorimetry 93.2 (2008) 547-552.
 4. Kumar, Faizan: "Assessment of health risks with reference to oxidative stress and DNA damage in chromium exposed population" Science of the total environment 430.PAGE (2012) 68-74.
 5. Mokrejs, P: "Thermal study and solubility tests of films based on amaranth flour starch-protein hydrolysate" Journal of thermal analysis and calorimetry 98.1 (2009) 299-307.
 6. Langmaier, Ferdinand: "Cross-linking epoxide resins with hydrolysates of chrome-tanned leather waste" Journal of thermal analysis and calorimetry 88.3 (2007) 857-862.
 7. Shan, Ya-juan: "Influence of containing moisture on hydrothermal stability of modified collagen thermal characteristics analysis by DSC" Journal of thermal analysis and calorimetry 99.1 (2010) 295-300.
 8. Fiedorowicz, Maciej j: "Structural and molecular properties of dialdehyde starch" Carbohydrate Polymers 63.3 (2006) 360-366.
 9. Mokrejš, Pavel: "Modifikace enzymové hydrolýsy proteinových odpadů s cílem optimalizace filtračního procesu" Chemické listy 100.8 (2006) 714-714.
 10. : "FUTURE OF SPECIALTY FILMS: HIGHER-VALUE USES." Converting Magazine . (2007) 4.