Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

On Mechanical Design of Thermoplastic Welded Shell Structures

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ŠUBA, Oldřich a Jana JURČIOVÁ. On Mechanical Design of Thermoplastic Welded Shell Structures. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. 2009, vol. 52, iss. 1, s. 102-104. ISSN 1210-0471.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články