TBU Publications
Repository of TBU Publications

Extraction of collagen and gelatine from meat industry by-products for food and non food uses

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Extraction of collagen and gelatine from meat industry by-products for food and non food uses en
dc.contributor.author Mokrejš, Pavel
dc.contributor.author Langmaier, Ferdinand
dc.contributor.author Mládek, Milan
dc.contributor.author Janáčová, Dagmar
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.contributor.author Vašek, Vladimír
dc.relation.ispartof Waste Management and Research
dc.identifier.issn 0734-242X OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 27
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 31
dc.citation.epage 37
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher SAGE Publications Ltd. en
dc.identifier.doi 10.1177/0734242X07081483
dc.relation.uri http://wmr.sagepub.com/content/27/1/31
dc.subject odpady masného průmyslu en
dc.subject rozpustný kolagen en
dc.subject želatina en
dc.subject kolagenní hydrolysát en
dc.subject extrakce en
dc.description.abstract Krátké šlachy hovězího dobytka, skládající se z relativně čistého kolagenu, byly zbaveny lipolytických látek a nekolagenních bílkovin enzymovým odbouráváním. Zředěnou kyselinou octovou se extrahoval rozpustný kolagen (MN?300 kDa) s výtěžkem přibližně 5 %. Zbytek materiálu byl extrahován vodou a byly navrženy takové podmínky, aby se získala želatina o pevnosti gelu 350-410 oBloom s výtěžkem 55-60 %. Delší extrakční doba, stejně jako zvýšená teplota znamenají nižší kvalitu želatiny. proto byl zbytek po extrakci želatiny zpracován enzymovou hydrolysou na kolagenní hydrolysát (MN?50-100 Da). Hydrolysáty mohou najít uplatnění jako humektanty v kosmetických přípravcích nebo jako surovina pro výrobu povrchově aktivních látek s dobrými dermatologickými vlastnostmi. Navržený extrakční postup, kromě max 7 % podílu tukových látek, neprodukuje žádný další odpad a lze ho označit za ?čistou technologii?. cs
dc.description.abstract Short tendons of slaughtered cattle, consisting of relatively pure collagen, were disposed of lipoid substances and non-collagen proteins by means of commercial enzymatic preparation. Diluted acetic acid was used to separate an acid-soluble collagen (MN?300 kDa) of a yield around 5 %. The residue was extracted with water and extraction conditions were specified to give gelatine of gel rigidity 350-410 oBloom with a yield of 55-60 %. Prolonged extraction time, as well as increased extraction temperature, lead to deteriorated gelatine quality and, therefore, residue after aqueous extraction was processed through enzymatic hydrolysis into a collagen hydrolysate of MN=500?1000 Da. Such hydrolysates can be industrially employed as humectants in cosmetic skin-care preparations or as a secondary industrial raw material for producing surfactants of acylamino-carboxy acid type known for their favourable dermatological effects. The proposed procedure, apart from max 7 % of lipoid substances, produces no further waste so it may be regarded as a ?clean technology?. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000977
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508041!RIV10-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43859222
utb.identifier.scopus 2-s2.0-60449088288
utb.identifier.wok 000263364200005
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Mokrejš, Pavel
utb.contributor.internalauthor Langmaier, Ferdinand
utb.contributor.internalauthor Mládek, Milan
utb.contributor.internalauthor Janáčová, Dagmar
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
utb.contributor.internalauthor Vašek, Vladimír
Find Full text

Files in this item

Show simple item record